Synonymer till sälsynt

ovanlig, egenartad, exceptionell, extraordinär, märklig, osedvanlig, speciell, sällsam, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, säregen, udda