Synonymer till sällsynthet

ovanlig, egenartad, exceptionell, extraordinär, märklig, osedvanlig, speciell, sällsam, sällsyn, sällsynt, sälsynt, säregen, udda, ovanlighet