Synonymer till sällsyn

ovanlig, egenartad, exceptionell, extraordinär, märklig, osedvanlig, speciell, sällsam, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, säregen, udda