Synonymer till sälja

avyttra, kränga, svaja, saluföra, tillhandahålla