Synonymer till rymma

fly, förstöra, lägga benen på ryggen, smita, undkomma, undslippa, få plats, rymmas, hysa, förvara, härbärgera, innefatta, inbegripa, inkludera, innehålla, inrymma, täcka, omfatta, inberäkna, innesluta, täcka in, sticka, bege, dra, flisa, gitta, peta, sjappa, speta, slippa, slippa undan, undfly, undgå