Synonymer till rutin

arbetsgång, procedur, förfarande, förfaringssätt, förlopp, process, skeende, tillvägagångssätt, slentrianmässig, vana, vanemässig, bruk, habitus, kutym, rutinmässig, sed, slentrian