Synonymer till ruinera

fördärva, bryta ned, bryta ner, förstöra, rasera, skada, ödelägga, monetärt ödelägga