Synonymer till rubricera

beteckna, benämna, karakterisera