Synonymer till riskfull

farofylld, riskabel, vådlig, farlig, hälsofarlig