Synonymer till riskfri

ofarlig, benign, godartad, harmlös, säker, trygg, bestämd, given, osviklig, otvetydig, otvivelaktig, pålitlig, stadig, tillförlitlig, tvärsäker, övertygad, förvissad, stabil, säkra