Synonymer till ringa

bagatellartad, betydelselös, obetydlig, intetsägande, marginell, meningslös, oviktig, oväsentlig, futtig, liten, litet, oansenlig, torftig, ynklig, , erhålla, lite, föga, i liten grad, i ringa mån, obetydligt, knapphändig, lindrig, beskedlig, lätt, mild, jord, knytt, mini, miniatyr, petit, pytte, små, småväxt, späd, måttlig, lagom, medel, moderat, modest, sparsam, simpel, försumbar, försvinnande, nolla, trivial, ynka, otillräcklig, bristande, bristfällig, otillfredsställande, undermålig, skral, slå en signal, smått, svag, telefonera, vagt, dålig, mager, lit