Synonymer till rimligtvis

skäligen, väl, antagligen, bra, förmodligen, god, gott