Synonymer till rimlig

befogad, berättigad, legitim, rättmätig, välgrundad, resonabel, förnuftig, vettig, sannolik, skälig, tänkbar, överkomlig, trolig, lämplig, eventuell, möjlig, upptänklig