Synonymer till riktigt

grundligt, djupt, ingående, noga, uttömmande, korrekt, adekvat, exakt, felfri, juste, precis, regelmässig, regelrätt, riktig, rätt, sann, snyggt, ackurat, haha, just, noggrann, träffsäker, autentisk, egentlig, oförfalskad, otvetydig, reell, sanningsenlig, sant, tillbörlig, verklig, äkta, domstol, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, tvättäkta, genuin, oförställd, oförvanskad, veritabel