Synonymer till riktig

autentisk, genuin, sanningsenlig, verklig, äkta, egentlig, faktisk, reell, felfri, fullständig, fulländad, intakt, korrekt, oklanderlig, perfekt, adekvat, exakt, juste, precis, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, snyggt, oförfalskad, naturlig, oförvanskad, otvetydig, absolut, bestämd, definitiv, distinkt, säker, uppenbar, verkligt, sant, tillbörlig, grundligt, domstol, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, tvättäkta, berättigad, lämplig, passande, rikt