Synonymer till rigorös

noga, aktsam, detaljerad, grundlig, grundligt, ingående, minutiöst, noggrann, noggrant, omsorgsfull, ordentlig, petig, strikt, pedant, precis, prudentlig, sträng, hård, stel, stringent, strängt, barsk