Synonymer till revision

granskning, besiktning, inspektion, kontroll, syna, test, tillsyn, undersöka, undersökning