Synonymer till revidera

granska, avsyna, avsöka, besikta, besiktiga, besiktning, betrakta, examinera, inspektera, inspektion, kolla, kontrollera, mönstra, pröva, skärskåda, studera, syna, undersöka, omarbeta, förändra, ändra, byta, byte, förvränga, justera, korrigera, modifiera, omdana, omskapa, redigera, skifta