Synonymer till resurs

förmåga, fallenhet, kapacitet, kompetens, potens, potential, skicklighet, talang, hjälpmedel, redskap, medel, anslag, genomsnitt, genomsnittlig, medelvärde, måttlig, pengar, tillgångar, verktyg, tillgång, access, möjlighet, vad du har