Synonymer till resultera

leda till, resultera i, utmynna, utfalla, förlöpa