Synonymer till resterande

kvarvarande, rest, återstående, överskjutande, överskott