Synonymer till rest

farit, kvarleva, kvarvarande, resterande, återstående, spillra, åkt, återstod, överskott, skärva, överskjutande, överflöd