Synonymer till resistans

motstånd, antagonism, mothugg, opposition, ovilja, resistens, motståndskraft