Synonymer till representant

agent, ombud, spion, delegat, företrädare, ombudsman, förtroendeman, ställföreträdande, ställföreträdare, vice, ersättare, reserv, tillfälligt tillförordnad