Synonymer till renhårig

klanderfri, oförvitlig, oklanderlig, rättskaffens, hederlig, hedersam, redbar, rättrådig