Synonymer till religion

tro, anta, antaga, antar, förlita, förmoda, förmodan, tillit, övertygelse