Synonymer till release

befria, entlediga, frige, frigöra, frisläppa, lossa, lösgöra, rädda, släppa, undsätta, publicera, publicering