Synonymer till relativt

förhållandevis, ganska, nästan, någorlunda, någotsånär, rätt så, sådär, tämligen