Synonymer till rekognoscera

undersöka, analysera, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska, utreda