Synonymer till reglera

justera, anpassa, korrigera, passa, rätta, ställa in, ändra