Synonymer till reglemente

lag, författning, förordning, regel, spad, team, trupp, uppställning, stadga, befästa, bestämmelse, fastställa, lagfästa, stabilisera, stabilitet