Synonymer till register

förteckning, index, katalog, lista, innehållsförteckning, liggare, protokoll, antecedentia, redogörelse