Synonymer till regelrätt

korrekt, adekvat, exakt, felfri, juste, precis, regelmässig, riktig, riktigt, rätt, sann, snyggt, autentisk, egentlig, oförfalskad, otvetydig, reell, sanningsenlig, sant, tillbörlig, verklig, äkta