Synonymer till regel

bestämmelse, fastställande, föreskrift, förordning, klausul, regler, rättsregel, stadga, anvisning, ordination, lag, författning, reglemente, spad, team, trupp, uppställning, norm, grundaren, oskriven regel, rättesnöre, spelregel, standard, standardmått