Synonymer till refusera

avslå, avböja, förkasta, förvägra, neka, nobba, rata