Synonymer till reflexion

eftertanke, avvägning, begrundan, reflektion, fundering, tanke, spegelbild, spegling, återsken, återspegling, reflektering, reflex