Synonymer till reflektion

eftertanke, avvägning, begrundan, reflexion, spegling, tillbakablick, reflektering, återblick