Synonymer till reell

egentlig, faktisk, riktig, real, verklig, sann, verkligt, autentisk, felfri, korrekt, oförfalskad, otvetydig, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sanningsenlig, sant, tillbörlig, äkta, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, konkret, realistisk, realitet