Synonymer till reduktion

bortfall, minskning, inskränkning, begränsning, klausul, restriktion, avtagande, krympning, nedgång, nedskärning, nedsättning, reducera, reducering, sänkning, försämring, degradering