Synonymer till reducering

minskning, avtagande, bortfall, krympning, nedgång, nedskärning, nedsättning, reducera, reduktion, sänkning, degradering