Synonymer till reducera

banta, viktreducera, beskära, inskränka, dämpa, döva, försvaga, hämma, lindra, lugna, mildra, stilla, stävja, sänka, tysta, tysta ner, förminska, minska, avta, förkorta, krympa, minimera, minskning, avtagande, bortfall, krympning, nedgång, nedskärning, nedsättning, reducering, reduktion, sänkning, ta bort, dal, degradera, dämpas, fira ner, fördjupning, hissa ner, svacka, avlägsna, avverka, deleta, eliminera, röja, slopa, ta dän, undanröja, undanskaffa