Synonymer till redskap

don, anordning, saker, verktyg, hjälpmedel, resurs, instrument, medel, anslag, genomsnitt, genomsnittlig, medelvärde, måttlig, pengar, tillgångar, pinal, föremål, grej, sak, utrustning, vektyg, materiel, mundering, arbetsredskap