Synonymer till redovisning

deklaration, redogörelse, tillkännagivande, inrapportering, rapport, beskrivning, berättelse, framställning, förklaring, presentation, protokoll, rapportering, skildring, utläggning, utsago