Synonymer till redogörelse

berättelse, historia, saga, skildring, story, beskrivning, beteckning, rapport, signalement, deklaration, redovisning, tillkännagivande, framställning, beredning, framtagning, presentation, produktion, tillverkning, förklaring, definition, utläggning, uttydning, framförande, framläggning, presentera, protokoll, antecedentia, register, rapportering, redogöra, utsago, inrapportering, bild, påstående, uttalande, vittnesmål