Synonymer till redogöra

berätta, berätta om, förtälja, meddela, prata, säga, tala om, deklarera, förkunna, klarlägga, kungöra, redovisa, tillkännage, uppge, förklara, beskriv, beskriva, definiera, förtydliga, illustrera, klargöra, precisera, tydliggöra, utlägga, rapportering, redogörelse