Synonymer till redigera

klippa, berghäll, block, frisera, trimma, ändra, byta, byte, förvränga, förändra, justera, korrigera, modifiera, omarbeta, omdana, omskapa, revidera, skifta