Synonymer till ratificera

godkänna, acceptera, bevilja, bifalla, ge bifall, godta, konfirmera, samtycka, tillstryka, tillåta