Synonymer till rata

avslå, avböja, förkasta, förvägra, neka, nobba, refusera, avvisa, avfärda, frånstöta, snoppa av, tillbakavisa, avstöta, underkänna, avslag, avspisa, avvisande