Synonymer till rasera

fördärva, bryta ned, bryta ner, förstöra, ruinera, skada, ödelägga, demolera, fly, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, sabba, sabotage, sabotera, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, nedriva, riva ned, riva, störta, klösa, raspa, röja, falla, krascha, stupa