Synonymer till rapportering

redogöra, redogörelse, berätta, deklarera, förklara, berättelse, beskrivning, deklaration, framställning, förklaring, presentation, protokoll, rapport, redovisning, skildring, utläggning, utsago